Hem > Lösningar > Innehåll

Hur kalibrera CMM-sonden

Sep 13, 2018

Under kalibreringen påverkas koordinatmätarens sond av många faktorer, till exempel: smutsig stylus, fel inmatning av pennlängd, fel inmatning av sfärdiameter mm som påverkar mätens noggrannhet. Så, hur man håller koordinatmätarhuvudet i normalt tillstånd.      

1. Behåll stabiliteten hos sonden, sätet, pennan och sfären;

2. Håll sfären och sonden rena;

3. Se till att ingångsstiftets längd och sfärdiameter är korrekta;

4. Om olika sondpositioner ska användas, mäta sfärens mittpunktskoordinater för att kontrollera kontrollens noggrannhet efter korrigering av alla sondpositioner;

5. Om sonden och pennan har ändrats eller mätkraven är höga bör sonden kontrolleras om

6. Korrektionsnoggrannheten ska bedömas enligt formfelet och den korrigerade diametern och repeterbarheten av rubinbollen;

7. Om den testade delen har uppenbar burr eller andra problem, blir mätvärdet repeterbart, och det exakta mätresultatet kan inte ges. Därför bör formfel av den del som testas beaktas;

8. Generellt kommer valet av felaktigt mätdatum att påverka mätresultatets noggrannhet, så att rätt mätdatum bör väljas.


Vänligen infrom oss om några frågor eller råd

Email: overseas@cmm-nano.com