Hem > Lösningar > Innehåll

Instrument Vinterskydd

Nov 30, 2017

Instrument och mätare, dess exakta stabila för att ge tillförlitliga data för testning, men när vintern kommer, på grund av låg temperatur, orsakar det ofta instrumentation delar skador, som inte kan ge stabila och korrekta resultat data etc., Så hur man skyddar instrumentet på vintern?

A. Värmeisoleringsåtgärder

Genom att använda isoleringsmaterial för att linda in kroppsdelar av instrument som är lätta att frysa. Vi måste kontrollera för att förhindra förpackningsskador på isoleringsmaterialet

B. Underhållsåtgärder

1. Välj installationsplats: torr, ingen regn eller snöfall

2. Teknisk bekräftelse ska utföras om isoleringsmaterialets fel och huruvida ångrörledningen är blockerad.

3. Vi kan lägga till ljud- och ljussignalanordningen för ångläckage eller strömavbrottstillstånd, för att underlätta detektering och snabb behandling av de dolda farorna vid frostskyddsåtgärderna.

Något område temperaturskillnaden är för stor, och natten kan nå mer än -20 grader. Om du kan lösa det från urvalet kan du välja instrumentet för isoleringsenhet, beroende på instrumentets typ och platsen för installationen.


Vänligen infrom oss om några frågor eller råd

Email: overseas@cmm-nano.com