Hem > Lösningar > Innehåll

Multifunktionen av videomätningsmaskinen

Dec 14, 2017

Oavsett vilket instrument som helst, så länge vi arbetar, hoppas vi alltid att det kan vara multifunktionellt, så hur vi realiserar multimediefunktionen hos videomätaren.

Eftersom tvådimensionell mätinstrument för styrning av mätinstrument och verktygsbyte av kombinationen av multifunktionsmaskin kan komplettera artefakterna i en klämd multistep-process kan användningen av flera sensorer även uppnå olika feldetektering av projektet på samma instrument, som kan rädda arbetsstycket från ett instrument till ett annat.

Det finns emellertid många problem som behöver lösas

Det finns några problem som måste lösas med hjälp av multi-sensing teknik för att omvandla det gamla bildmätinstrumentet . Även om det är ganska vanligt att uppgradera bildpunktspunkten till skanningssignalhuvudet, är videosensorns huvud begränsat i videomätaren.
Detta beror på att videosonden ofta är mycket tyngre än utlösningshuvudet och den mekaniska strukturen hos den gamla bildmätaren kan inte bära vikten
Dessutom kräver användning av videosensorsystemet en speciell belysningsenhet, som vanligtvis inte är tillgänglig på bildmätaren som använder utlösningshuvudetVänligen infrom oss om några frågor eller råd

Email: overseas@cmm-nano.com